بازگشت
30/4/1386   انتخاب شایسته خانم زهرا سوهانی به عنوان کارمند نمونه دوبلاژ سیما.

در مراسمی که هفته گذشته در سازمان صدا و سیما برگزار شد خانم زهرا سوهانی ، گوینده دوبلاژ،علاوه بر انتخاب به عنوان همسر و مادر نمونه ،به عنوان کارمند نمونه سازمان نیز انتخاب شدندو لوح تقدیر و یک سکه به ایشان تقدیم شد. این انتخاب شایسته را به ایشان و همسر محترمشان آقای محمد علی اشکبوس و فرزندانشان تبریک می گوییم.

منبع خبر :