بازگشت
27/4/1386   نشست نقد و بررسی وضعیت دوبله فردا با حضور گویندگان و اعضای انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم برگزار می گردد.

در این نشست که در محل خبرگزاری مهر برگزار می شود اعضای هیأت مدیره انجمن گویندگان شامل منوچهر اسماعیلی ، بهرام زند،ناصر نظامی،ناصر ممدوح،زهره شکوفنده،کیکاووس یاکیده،منوچهر زنده دل،شروین قطعه ای،ناهید امیریان،علیرضا باشکندی،بیژن علی محمدی،علیرضا منصوری راد،افشین زینوری،امیر عطرچی،رضا آفتابی،کوروش فهیمی و کسری کیانی درباره وضعیت امروز دوبله صحبت می کنند. نشست نقد و بررسی وضعیت دوبله ،فردا پنجشنبه 28 تیر ماه ساعت 18:30 برگزار می شود . حضور علاقه مندان و نمایندگان رسانه های خبری در این نشست آزاد است.

منبع خبر :