بازگشت
0/0/0   برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن

بسمه تعالی

ضمن تشکر از حضور جدی اعضا در جلسه مجمع عمومی که زمینه ساز انتخاب اعضا هیئت مدیره با آرا موثر گردید به اطلاع میرساند جلسه مورخ 3 / 4 / 1391 هیئت مدیره انجمن با حضور اعضای جدید تشکیل و پس از طی مراحل قانونی، از میان حاضرین اعضا برای سمت های مشروح ذیل انتخاب گردیدند.

1-      آقای حمیدرضا آشتیانی پور               عضو و رئیس هیئت مدیره

2-      آقای عبدالحسین عرفانی پارسائی         عضو و نایب ریئس هیئت مدیره   

3-      آقای محمدعلی دیباج                       عضو و منشی جلسات هیئت مدیره

4-      آقای بیژن علیمحمدی                      عضو هیئت مدیره و خزانه دار     

5-      آقای شروین قطعه ای                     عضو و سخنگوی هیئت مدیره   

6-      آقای محمدعلی سنجری                    عضو و رابط هیئت مدیره با وزارت ارشاد و خانه سینما

7-      آقای شهراد بانکی                          عضو هیئت مدیره و مسئول امور اجرائی

منبع خبر :