بازگشت
27/03/0   اعضا جدید هیئت مدیره و بازرسی انجمن گویندگان انتخاب شدند.

روز شنبه 27 خرداد ماه، جلسه مجمع عمومی و انتخابات  انجمن گویندگان در محل خانه هنرمندان برگزار و اعضا جدید هیئت مدیره و بازرسی  با رای اعضا انجمن برای مدت دوسال انتخاب شدند.در این جلسه که به ریاست آقای منوچهر اسماعیلی برگزار شد،پس از به حد نصاب رسیدن اعضا حاضر در سالن، رای گیری آغاز و از میان نامزدها، آقایان حسین عرفانی، محمدعلی دیباج،حمیدرضا آشتیانی پور، بیژن علیمحمدی، شروین قطعه ای، ایرج سنجری و شهراد بانکی به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره، آقایان حسین خدادادبیگی، منوچهر مظفری و خانم معصومه آقاجانی به عنوان اعضا علی البدل و آقایا علی عابدی،علی منانی و آبتین ممدوح به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند. ریاست هیئت مدیره جدید پس از برگزاری اولین جلسه در هفته آینده انتخاب و باطلاع خواهد رسید.  

منبع خبر :