بازگشت
08/06/1389   درگذشت علی اصغر مستان

تولد : 1311، تهران. وفات : شهریور 1389 تحصیلات : فارغ التحصیل هنرستان عالی هنرپیشگی. سایرفعالیتها : بازی و کارگردانی تئاتراز1328تا1337، گویندگی رادیو از1337تا1342. شروع حرفه ای دوبله : 1338تا1357. درهمه دوره های انتخابات هیأت مدیره سندیکای گویندگان فیلم به عنوان دبیرورئیس هیأت مدیره یا عضو فعال حضورداشته است.

منبع خبر :