بازگشت
26/08/1388   درگذشت بانوی پیشکسوت عرصه دوبلاژ و بازیگری ، سرکار خانم نیکو خردمند

 با نهایت تاسف و تاثر خبر درگذشت بانوی پیشکسوت عرصه دوبلاژ و بازیگری ، سرکار خانم نیکو خردمند را باطلاع میرساند. پیکر آن مرحومه ، روز پنجشنبه 28 آبان ماه ، ساعت 9 صبح از جلوی خانه سینما، تشعیع خواهد شد.

منبع خبر :