بازگشت
24/06/1387   پیرزن های پیرمردکش به تلویزیون می آیند

فیلم آرسنیک و تور کهنه ساخته فرانک کاپرا با سرپرستی امیر قطعه ای دوبله شد

منبع خبر :محمدرضا کلانتر