بازگشت
22/06/1387   ماجراهای نویسنده ضد زن و تصویرگر مؤنث

فیلم پیش کش با سرپرستی مریم صفی خانی برای برنامه سینما یک دوبله شد

ماجراهای این فیلم درباره هنری راث نویسنده ضد زن کتاب های کودکان است. رادی دوست وی که تصویرگر است ; مدتی پس از همکاری موفقیت آمیزشان در کتاب  مارتی , سگ آبی  فوت می کند. هنری قراردادی دارد که بر اساس آن باید جلد دیگر کتاب را تا کریسمس تحویل دهد. آرتور پلانک  - ناشر کتاب - لوسی ریلی را برای تصویرگری کتاب پیشنهاد می کند ; کسی که مدتی پیش دچار یک شکست عاطفی شده است. هنری مجبور می شود بپذیرد. آیا این همکاری تاثیری در عقاید او خواهد گذاشت؟

در دوبله این اثر , منوچهر والی زاده در نقش  هنری و ناصر تهماسب به جای تام ویلکینسون بازیگر نقش رادی صحبت کرده است. تعدادی از سایر گویندگان عبارتند از : نگین کیان فر , شروین قطعه ای , اصغر افضلی , ظفر گرایی و مژگان عظیمی 

منبع خبر :محمدرضا کلانتر