بازگشت
انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن

با برگزاری دومین جلسه مجمع عمومی و انتخابات که با حضور بیش از نیمی از اعضا ( 99 نفر ) رسمیت یافته و تشکیل شد، افراد ذیل برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن انتخاب شدند اعضای اصلی : حمیدرضا آشتیانی پور - بیژن علیمحمدی - حسین عرفانی - امیرعطرچی - شوکت حجت - شروین قطعه ای - ایرج سنجری - اعضای علی البدل : علیرضا باشکندی - غلامرضا صادقی - معصومه آقاجانی - بازرسان: مریم رادپور - سحراطلسی فر