بازگشت
اطلاعیه

انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم (دوبلاژ ایران) با بیش از نیم قرن فعالیت درخشان و به عنوان تنها تشکل صنفی رسمی و قانونی دوبله ایران به اطلاع علاقمندان دوبله میرساند هیچ یک از اعضای این انجمن دربین افرادی که اخیرا توسط وزارت اطلاعات دستگیرشده اند نمی باشند و اعضای این انجمن همواره مخالفت خود را با هرگونه فعالیت زیرزمینی و غیر قانونی که لطمات جدی به فرهنگ و ادبیات کلامی این مرز و بوم وارد آورده است اعلام داشته اند. رئیس هیئت مدیره انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم حمیدرضا آشتیانی پور