بازگشت
نامه انجمن گویندگان به جناب آقای شمقدری معاونت محترم امور سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - تاریخ 8 / 3/ 1389

به نام خداوند بی همتا جناب آقای شمقدری معاونت محترم امور سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سلام احتراما همانطور که مستحضر هستید، طی سالیان متمادی هنر دوبله یکی از ارکان سینمای ایران بوده وعلیرغم کم لطفی هایی سالهای اخیر که مرهون سیاست گذاریهای بعضا غیر کارشناسانه بوده اند و به ویژه پس از شکل گیری شرکتهای خصوصی پخش خانگی این رفتارهای سودجویانه لطمات جبران ناپذیری بر این حرفه وارد نموده است، اما هنرمندان این حرفه با چنگ و دندان از حرفه خود صیانت نموده و پا برجا مانده اند ولی چه کسی می داند بر ایشان از نظر اقتصادی و نیز روحی و روانی چه گذشته است؟ اکنون آنچه مزید بر علت شده، گسترش ناهنجاری در قالب قانون شکنی و رفتارهای سودجویانه برخی فعالان زیر زمینی می باشد که گاه از سوی بعضی نهادها نیز حمایت می شوند ( از جمله نمایش آثار ایشان در سیمای جمهوری اسلامی ایران و ...) گروهی که فیلمهای شبکه های خارجی را با قیمت و کیفیت نازل به اصطلاح دوبله می کنند و برخی اوقات با تقلید عمدی و مضحک صدا و لحن گویندگان حرفه ای و صاحب سبک،عملابه حریم حرفه ای و خصوصی هنرمندان دوبلاژ که هنرشان سرمایه ی تامین معاش ایشان است دستبرد می زنند و ضمن پایین آوردن شأن هنرمندان،لطمات جبران ناشدنی نیز به حرفه و اقتصاد آنان وارد می کنند. آنچه مارا بر آن داشته متوجه جنابعالی باشیم،آن است که متاسفانه این افراد در حال حاضر در داخل ایران و در حوزه محترم سینمائی حضرتعالی اقدام به این اعمال می نمایند و هیچ مانع قانونی بر سر راهشان نیست . از سوی دیگر شبکه های خارجی بارها آثار دوبله شده داخلی را ( از جمله سریال فرار از زندان و...) پخش نموده اند که ناتوانی در ممانعت از این اعمال باعث شده سرمایه گذاران بخش خصوصی احساس ناامنی اقتصادی نموده، از انجام کارهای جدی تر پرهیز و متمایل به اجرای دوبله های ارزان و فاقد کیفیت شوند تا در صورت پخش از شبکه های خارجی کمتر متضرر گردند و این یعنی تمایل بالقوه به همان دوبلاژ غیر حرفه ای زیرزمینی و رواج بی کیفیتی. به هر حال از آنجا که به خوبی واقفیم، جنابعالی عنایت ویژه ای به دوبلاژ ایران داشته و دارید، ضمن ابلاغ تقاضای ملاقات حضوری اعضای هیئت مدیره انجمن گویندگان و سرپرستان گفتارفیلم با حضرتعالی، رجاء واثق داریم اقدام عاجلی در جهت رفع ناهنجاریهای مذکور صورت پذیرد. با تقدیم احترام رئیس انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ( دوبلاژ ایران ) ناصر ممدوح