بازگشت
انتخابات هیات مدیره انجمن

به دنبال برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخاباتی که در تاریخ 31/1/1388 در محل سالن اجتماعات خانه سینما برگزار شد , اعضا ذیل با اکثریت آرا به عنوان اعضا هیات مدیره و بازرسین انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ( دوبلاژ ایران ) انتخاب شدند. اعضا اصلی هیات مدیره : 1 - آقای منوچهر اسماعیلی (رئیس هیات مدیره ) 2 - آقای ناصر ممدوح 3 - آقای علی همت مومیوند ( نائب رئیس هیات مدیره ) 4 - آقای منوجهر زنده دل 5 - آقای کسری کیانی 6 - آقای بیژن علیمحمدی 7 - آقای افشین زی نوری اعضا علی البدل : 1 - آقای امیر عطرچی 2 - خانم شوکت حجت 3 - خانم ناهید امیریان بازرسین 1 - آقای شهراد بانکی 2 - آقای اسفندیار مهرتاش 3 - خانم شهرزاد ثابتی