بازگشت
آموزش دوبله

به دنبال انتشار آگهی های مختلف در مطبوعات و سطح شهر مبنی بر آموزش دوبله و معرفی به واحد دوبلاژ صدا و سیما , به اطلاع کلیه علاقه مندان هنر دوبله می رسانیم این آموزشگاهها هیچگونه ارتباط و وابستگی به این انجمن و واحد دوبلاژ صدا و سیما ندارند و اساتید و گویندگان با سابقه دوبلاژ ایران تنها در سازمان صدا و سیما به کسانی که از طریق کمیته فنی انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ( دوبلاژ ایران ) درواحد دوبلاژ جذب و پذیرفته شده اند به صورت رایگان آموزش می دهند . کمیته روابط عمومی انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ( دوبلاژ ایران )