بازگشت
زندگي منشوري است در حركت دوار،منشوري كه با رنگ هاي بديع و دلپذيرش ،آن را دوست داشتني،خيال انگيز و پرشور ساخته است....همه اين جملات زيبا را به خاطر دارند...جملاتي يا صداي پرطنين استاد عطائالله كاملي...

مدتي بود كه استاد عطاءالله كاملي با بيماري دست و پنجه نرم مي كرد،اما دست تقدير او را از خانواده ،همكاران و دوستدارانش جدا كرد. بدون شك صداي گوش نواز او ،براي هميشه در اذهان باقي خواهد ماند."كرك داگلاس"را همه با صداي زيابي او مي شناسند،هيچكس صداي" سرگرد راين هارت" در سريال "ارتش سري" را فراموش نخواهد كرد..ويا صداي "سربازرس جَپ"درسريال "پوآرو"،استيون بويد ،ماكس فان سيدو،مرحوم منوچهر حامدي و.... صدايي كه اين اواخر كمتر و شايد در حد يك تيتر گويي ساده به گوشمان مي رسيد ،اما همين قدر هم غنيمت بود،صدايش امضايي معتبر بر دوبله يك فيلم محسوب مي شد.اما صد حيف كه اين گوهر گرانبهاي نهفته در حنجره اش را ،با جسم بي جانش از كنار ما برد. اما آثارش همچنان تحسين برانگيز هستند و خواهند بود. خداوند رحمتش كند...