بازگشت

دریافت فایل صدای گوینده


کاملی - عطا الله
Kameli_125473687331667174.jpg

تولد : 1309، تهران.
فوت:22شهریور 1387.
تحصیلات : لیسانس حقوق . شروع حرفه ای دوبله : 1335. گویندگی عنوان بندی ، آنونس ، متن فیلمهای مستند و گوینده بسیاری ازنقشهای اول مانند کرک داگلاس ( اسپارتاگوس ، جدال در اوکی کرال ، هفت روز درماه مه و...) . فیلم : لورنس عربستان ( خوزه فرر) ، هرچه سخت ترزمین می خورند( همفری بوگارت ) ، دایره سرخ / دوبله دوم ( ایو مونتان) ، پنجه طلایی ( شون کانری) ، اینک آخرالزمان / دوبله دوم ( مارلون براندو) ، سقوط امپراطوری رم ( استیون بوید) . سریال ارتش سری ( راینهارت ) ، پوآرو ( سربازرس جپ) . گوینده بسیاری از بازیگرهای ایرانی ازجمله منوچهرحامدی، فتحعلی اویسی،احمد هاشمی. مدیردوبلاژ سریال اسکیپی و گوینده عنوان بندی آن .


kameli-Taghi_896912322752869176.jpg