بازگشت
نام فيلم : ساکو و وانزتی (تلاش برای زندگی)
سال توليد : 2005
کارگردان : فابریزیو کاستا
مدير دوبلاژ : ایرج رضایی
سال دوبله : 1388