بازگشت
نام فيلم : همشهری کین
سال توليد : 1941
کارگردان : اورسون ولز
مدير دوبلاژ : عباس خسروانه
سال دوبله : 1355