الف -ب- پ ت - ث - ج چ - ح - خ د - ذ - ر ز - ژ - س ش - ص - ض
ط - ظ - ع غ - ف - ق ک - گ - ل م - ن - و ه - ي  

ک-گ-ل
نام فيلم : گتسبی بزرگ
سال توليد : 1974
کارگردان : جک کلیتون
مدير دوبلاژ : خسرو خسروشاهی
سال دوبله : 1355
دوبلران این فیلم  
گتسبی بزرگ

نام فيلم : گذرگاه كاساندرا
سال توليد : 1976
کارگردان : جرج پان كاسماتوس
مدير دوبلاژ : ابوالحسن تهامي
سال دوبله : 1359
دوبلران این فیلم  
گذرگاه كاساندرا

نام فيلم : گرگ
سال توليد : 1994
کارگردان : مایک نیکولز
مدير دوبلاژ : سعید مظفری
سال دوبله : 1383
دوبلران این فیلم  
گرگ

نام فيلم : گل آفتابگردان
سال توليد : 1970
کارگردان : ویتوریو دسیکا
مدير دوبلاژ : خسرو خسروشاهی
سال دوبله : 1352
دوبلران این فیلم  
گل آفتابگردان

نام فيلم : گلنگری گلنراس
سال توليد : 1992
کارگردان : جیمز فُلی
مدير دوبلاژ : ناصرطهماسب
سال دوبله : 1384
دوبلران این فیلم  
گلنگری گلنراس

نام فيلم : گنجینه ملی 2 : کتاب اسرار(پشت صحنه)
سال توليد : 2007
کارگردان : جان تورتلتاب
مدير دوبلاژ : افشین زی نوری
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
گنجینه ملی 2 : کتاب اسرار(پشت صحنه)

نام فيلم : لانسلو دو لاک
سال توليد : 1974
کارگردان : رابرت برسون
مدير دوبلاژ : حمید منوچهری
سال دوبله : 1385
دوبلران این فیلم  
لانسلو دو لاک

نام فيلم : لبه تیغ
سال توليد : 1997
کارگردان : لی تاماهاری
مدير دوبلاژ : ؟
سال دوبله : 0
دوبلران این فیلم  
لبه تیغ

نام فيلم : لوک خوش شانس
سال توليد : 1991
کارگردان : ترنس هیل
مدير دوبلاژ : ناصر طهماسب
سال دوبله : 1385
دوبلران این فیلم  
لوک خوش شانس

نام فيلم : کاتین
سال توليد : 2007
کارگردان : آندری وایدا
مدير دوبلاژ : امیرهوشنگ قطعه ای
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
کاتین

قبلی  بعدی
۱ ۲
صفحه :1 از 2صفحه