الف -ب- پ ت - ث - ج چ - ح - خ د - ذ - ر ز - ژ - س ش - ص - ض
ط - ظ - ع غ - ف - ق ک - گ - ل م - ن - و ه - ي  

ه-ي
نام فيلم : هاوایی
سال توليد : 1961
کارگردان : نورمن تاورگ
مدير دوبلاژ : ایرج دوستدار
سال دوبله : 1343
دوبلران این فیلم  
هاوایی

نام فيلم : همشهری کین
سال توليد : 1941
کارگردان : اورسون ولز
مدير دوبلاژ : عباس خسروانه
سال دوبله : 1355
دوبلران این فیلم  
همشهری کین

نام فيلم : هملت
سال توليد : 1964
کارگردان : گریگوری کوزینتسوف
مدير دوبلاژ : علی اکبر کسمائی
سال دوبله : 1343
دوبلران این فیلم  
هملت

نام فيلم : هنر پیشه ها
سال توليد : 2003
کارگردان : کونور مک فرسون
مدير دوبلاژ : ناهید شعشعانی
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
هنر پیشه ها

قبلی  بعدی
۱
صفحه :1 از 1صفحه