الف -ب- پ ت - ث - ج چ - ح - خ د - ذ - ر ز - ژ - س ش - ص - ض
ط - ظ - ع غ - ف - ق ک - گ - ل م - ن - و ه - ي  

ط-ظ-ع
نام فيلم : عامل ناشناخته -سریال
سال توليد : 1996
کارگردان : پیتر آیکروید - کریستوفر چاکن - پیتر ونترا و ...
مدير دوبلاژ : عباس نباتی
سال دوبله : 1385
دوبلران این فیلم  
عامل ناشناخته -سریال

نام فيلم : عدالت برای همه
سال توليد : 2003
کارگردان : کلر الکساندراکیس
مدير دوبلاژ : جواد پزشکیان
سال دوبله : 1385
دوبلران این فیلم  
عدالت برای همه

نام فيلم : عرشه خونین
سال توليد : 1958
کارگردان : اندرو ال.استون
مدير دوبلاژ : تورج مهرزادیان
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
عرشه خونین

نام فيلم : عنکبوتهای یخی
سال توليد : 2007
کارگردان : تیبور تکس
مدير دوبلاژ : شروین قطعه ای
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
عنکبوتهای یخی

قبلی  بعدی
۱
صفحه :1 از 1صفحه