الف -ب- پ ت - ث - ج چ - ح - خ د - ذ - ر ز - ژ - س ش - ص - ض
ط - ظ - ع غ - ف - ق ک - گ - ل م - ن - و ه - ي  

ش-ص-ض
نام فيلم : شاهد
سال توليد : 2001
کارگردان : دوسان هودک
مدير دوبلاژ : ناصر نظامی
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
شاهد

نام فيلم : شاهزاده و گدا
سال توليد : 1977
کارگردان : ریچارد فلیشر
مدير دوبلاژ : خسرو خسروشاهی
سال دوبله : 1358
دوبلران این فیلم  
شاهزاده و گدا

نام فيلم : شش نشان رها شده
سال توليد : 2004
کارگردان : کوین داونز
مدير دوبلاژ : ناصر ممدوح
سال دوبله : 1384
دوبلران این فیلم  
شش نشان رها شده

نام فيلم : شن های روان
سال توليد : 2001
کارگردان : جان مکنزی
مدير دوبلاژ : امیر قطعه ای
سال دوبله : 1383
دوبلران این فیلم  
شن های روان

نام فيلم : شهر مرزی (دوبله بخش خصوصی)
سال توليد : 2006
کارگردان : گریگوری ناوا
مدير دوبلاژ : محمود قنبری
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
شهر مرزی (دوبله بخش خصوصی)

نام فيلم : شيطان صفتان
سال توليد : 1966
کارگردان : هانري ژرژ كلوزو
مدير دوبلاژ : باقر توكلي
سال دوبله : 1353
دوبلران این فیلم  
شيطان صفتان

نام فيلم : شکوفه ها در خاک
سال توليد : 1941
کارگردان : مروین لروی
مدير دوبلاژ : ناصر طهماسب
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
شکوفه ها در خاک

نام فيلم : شیرها برای بره ها( دوبله بخش خصوصی )
سال توليد : 2007
کارگردان : رابرت ردفورد
مدير دوبلاژ : سعید مظفری
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
شیرها برای بره ها( دوبله بخش خصوصی )

قبلی  بعدی
۱
صفحه :1 از 1صفحه