الف -ب- پ ت - ث - ج چ - ح - خ د - ذ - ر ز - ژ - س ش - ص - ض
ط - ظ - ع غ - ف - ق ک - گ - ل م - ن - و ه - ي  

ز-ژ-س
نام فيلم : زمانی که دزد بودم!
سال توليد : 1965
کارگردان : رالف نلسون
مدير دوبلاژ :
سال دوبله : 0
دوبلران این فیلم  
زمانی که دزد بودم!

نام فيلم : زندانی خیابان دوم
سال توليد : 1975
کارگردان : ملوین فرانک
مدير دوبلاژ : ؟
سال دوبله : 0
دوبلران این فیلم  
زندانی خیابان دوم

نام فيلم : زندانی زندا
سال توليد : 1996
کارگردان : استفان اسکاینی
مدير دوبلاژ : ایرج سنجری
سال دوبله : 1386
دوبلران این فیلم  
زندانی زندا

نام فيلم : زندگي پنهان كلمات
سال توليد : 2005
کارگردان : ايزابل كويكس
مدير دوبلاژ : ناهيد شعشعاني
سال دوبله : 1386
دوبلران این فیلم  
زندگي پنهان كلمات

نام فيلم : زندگي زنبور
سال توليد : 2007
کارگردان : استيو هيكنر و سايمون جي اسميت
مدير دوبلاژ : مهوش افشاري
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
زندگي زنبور

نام فيلم : زندگی حقیر
سال توليد : 1991
کارگردان : مل بروکس
مدير دوبلاژ : ایرج رضایی
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
زندگی حقیر

نام فيلم : زندگی خانوادگی
سال توليد : 1971
کارگردان : کن لوچ
مدير دوبلاژ : ناصر طهماسب
سال دوبله : 1385
دوبلران این فیلم  
زندگی خانوادگی

نام فيلم : ساکو و وانزتی (تلاش برای زندگی)
سال توليد : 2005
کارگردان : فابریزیو کاستا
مدير دوبلاژ : ایرج رضایی
سال دوبله : 1388
دوبلران این فیلم  
ساکو و وانزتی (تلاش برای زندگی)

نام فيلم : ستاره قطبي
سال توليد : 1996
کارگردان : نيلز گاپ
مدير دوبلاژ : امير قطعه اي
سال دوبله : 0
دوبلران این فیلم  
ستاره قطبي

نام فيلم : سرقت معمولی
سال توليد : 2000
کارگردان : تادوس سولیوان
مدير دوبلاژ : حسین خدادادبیگی
سال دوبله : 1382
دوبلران این فیلم  
سرقت معمولی

قبلی  بعدی
۱ ۲
صفحه :1 از 2صفحه