الف -ب- پ ت - ث - ج چ - ح - خ د - ذ - ر ز - ژ - س ش - ص - ض
ط - ظ - ع غ - ف - ق ک - گ - ل م - ن - و ه - ي  

د-ذ-ر
نام فيلم : داستان اردک و گنجینه چراغ جادو
سال توليد : 1990
کارگردان : باب هَثکاک
مدير دوبلاژ : مهوش افشاری
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
داستان اردک و گنجینه چراغ جادو

نام فيلم : داستان عامیانه
سال توليد : 1994
کارگردان : کوئینتین تارانتینو
مدير دوبلاژ : امیرهوشنگ زند
سال دوبله : 1383
دوبلران این فیلم  
داستان عامیانه

نام فيلم : داستان عشق
سال توليد : 1970
کارگردان : آرتور هیلر
مدير دوبلاژ : مهین کسمائی
سال دوبله : 0
دوبلران این فیلم  
داستان عشق

نام فيلم : داستان كوسه
سال توليد : 2004
کارگردان : بيبو برگرون
مدير دوبلاژ : فريبا شاهين مقدم
سال دوبله : 1387
دوبلران این فیلم  
داستان كوسه

نام فيلم : دالتون ها
سال توليد : 2004
کارگردان : فیلیپ هایم
مدير دوبلاژ : ایرج سنجری
سال دوبله : 1384
دوبلران این فیلم  
دالتون ها

نام فيلم : در بارانداز
سال توليد : 1954
کارگردان : الیا کازان
مدير دوبلاژ : محمدعلی زرندی
سال دوبله : 1342
دوبلران این فیلم  
در بارانداز

نام فيلم : دریای درون
سال توليد : 2004
کارگردان : آلخاندرو آمنابار
مدير دوبلاژ : ناصر طهماسب
سال دوبله : 1384
دوبلران این فیلم  
دریای درون

نام فيلم : دسته سیسیلی ها
سال توليد : 1969
کارگردان : هنری ورنوی
مدير دوبلاژ : خسرو خسروشاهی
سال دوبله : 1351
دوبلران این فیلم  
دسته سیسیلی ها

نام فيلم : دستها روي شهر
سال توليد : 1963
کارگردان : فرانچسكو روزي
مدير دوبلاژ : اصغر افضلي
سال دوبله : 1386
دوبلران این فیلم  
دستها روي شهر

نام فيلم : دشت دونه ها- عروسکی
سال توليد : 2002
کارگردان : هلن شپارد
مدير دوبلاژ : مهوش افشاری
سال دوبله : 1385
دوبلران این فیلم  
دشت دونه ها- عروسکی

قبلی  بعدی
۱ ۲ ۳
صفحه :1 از 3صفحه